{ Tribute to the 70s Vedio }
設計團體特意為今季A/W16重點款式輯錄成影片,紀錄著女生悠然自若,處之泰然的一面~
稍後日子還會為大家送出圖片集的喲~ROCOCO粉絲們仲等? 快快去片吧~~~
(為左今次拍攝,設計師同拍攝團體都曬到左變左燒豬咖~ 甘落力都係想有更好效果,希望你地鐘意~ )